مادّه – جنس فروردین ماه خیابان فروردین

مادّه – جنس: فروردین ماه خیابان فروردین دستگیری بازداشت نیسان ماشین ایران پرونده انتقال

گت بلاگز اخبار اجتماعی دریافت کارت فقط حضوری ، کم کردن وقت صدور کارت هوشمند ملی

مدیرکل ثبت احوال استان پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: مدت وقت صدور و توزیع کارت هوشمند ملی به یک ماه کم کردن یافته است.

دریافت کارت فقط حضوری ، کم کردن وقت صدور کارت هوشمند ملی

کم کردن وقت صدور کارت هوشمند ملی/دریافت کارت فقط حضوری

عبارات مهم : ایران

مدیرکل ثبت احوال استان پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: مدت وقت صدور و توزیع کارت هوشمند ملی به یک ماه کم کردن یافته است.

محمد مهدی اعلایی در گفتگو با مهر، افزود: با توجه به تامین امکانات و زیاد کردن ظرفیتها؛ قبول درخواست، تولید و توزیع کارت، فرایند صدور کارت هوشمند ملی جهت شهروندان استان پایتخت کشور عزیزمان ایران به حدود یک ماه رسیده است.

دریافت کارت فقط حضوری ، کم کردن وقت صدور کارت هوشمند ملی

وی گفت: در فرایند صدور کارت هوشمند ملی، دریافت کارت به شکل حضوری به وسیله خود صاحب کارت انجام می شود و آماده بودن کارت هوشمند صادر شده است به وسیله ثبت احوال جهت کسانی که جهت دریافت کارت اقدام کرده اند به وسیله پیامک به متقاضیان اعلام می شود.

مدیرکل ثبت احوال استان پایتخت کشور عزیزمان ایران تاکید کرد: در بعضی موارد مشاهده شده است که افرادی به علت مسدود کردن دریافت پیامک های انبوه یا عوض کردن در شماره تلفن خود این پیامک ها را دریافت نکرده و به تبع آن جهت دریافت کارت مراجعه نکرده اند.

مدیرکل ثبت احوال استان پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: مدت وقت صدور و توزیع کارت هوشمند ملی به یک ماه کم کردن یافته است.

اعلایی از شهروندان تهرانی که قبل از مرداد ۹۶ مراحل مورد نیاز جهت صدور کارت هوشمند ملی خود را انجام داده اند، خواست جهت دریافت کارت خود به دفتر پستی یا دفتر پیشخوانی که در آنجا درخواست داده اند، مراجعه کنند.

واژه های کلیدی: ایران | هوشمند | دریافت | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz