مادّه – جنس فروردین ماه خیابان فروردین

مادّه – جنس: فروردین ماه خیابان فروردین دستگیری بازداشت نیسان ماشین ایران پرونده انتقال

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی برنامه‌های خاموشی در پایتخت کشور عزیزمان ایران منتشر شد

شرکت توزیع نیروی برق پایتخت کشور عزیزمان ایران در پی خاموشی‌های مکرر و زیاد کردن درجه حرارت، اطلاعیه‌ای را مبنی بر برنامه زمانبندی قطعی برق در مناطق متفاوت شه

برنامه‌های خاموشی در پایتخت کشور عزیزمان ایران منتشر شد

برنامه های خاموشی در پایتخت کشور عزیزمان ایران منتشر شد

عبارات مهم : ایران

شرکت توزیع نیروی برق پایتخت کشور عزیزمان ایران در پی خاموشی های مکرر و زیاد کردن درجه حرارت، اطلاعیه ای را مبنی بر برنامه زمانبندی قطعی برق در مناطق متفاوت شهر منتشر کرد.

به گزارش ایسنا در این اطلاعیه آماده است که با توجه به فرا رسیدن فصل گرما و پایداری دما و زیاد کردن استفاده نامتعارف از سیستم های سرمایشی و به تبع آن زیاد کردن بار شبکه و نیز عدم رعایت الگوی مصرف به وسیله بعضی مشترکان، ناگزیر به اعمال مدیریت اضطراری بار در شبکه در بعضی ساعات هستیم.

برنامه‌های خاموشی در پایتخت کشور عزیزمان ایران منتشر شد

عوامل تاثیرگذار بر اعمال مدیریت بار شبکه، همکاری و کم کردن مصرف به وسیله مشترکان، زیاد کردن دما و ظرفیت شبکه هست. بنابراین با توجه به این موارد، وقت اعمال خاموشی ها کاملا احتمالی بوده و آینده نگری مدیریت اضطراری بار شبکه، ممکن است کمتر یا زیاد از آینده نگری انجام شده است و یا حتی درصورت صرفه جویی از سوی مشترکان، اعمال نگردد.

این شرکت از مشترکان فهیم خود انتظار دارد با تنها ۱۰ درصد صرفه جویی در مصرف برق به خاص در ساعات اوج مصرف ” ۱۲ الی ۱۷ و ۲۰ الی ۲۳”، و انتقال مصارف غیرضروری به دیگر ساعات، مجموعه صنعت برق را در تامین برق پایدار یاری رسانند.

شرکت توزیع نیروی برق پایتخت کشور عزیزمان ایران در پی خاموشی‌های مکرر و زیاد کردن درجه حرارت، اطلاعیه‌ای را مبنی بر برنامه زمانبندی قطعی برق در مناطق متفاوت شه

جدول زمانبندی خاموشی ها

برنامه‌های خاموشی در پایتخت کشور عزیزمان ایران منتشر شد

واژه های کلیدی: ایران | مدیریت | اخبار اقتصادی و بازرگانی

برنامه‌های خاموشی در پایتخت کشور عزیزمان ایران منتشر شد

برنامه‌های خاموشی در پایتخت کشور عزیزمان ایران منتشر شد

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz